Leo Geerts

Rudolf Bahro: kritiek op het feitelijke socialisme

R. Bahro werd in 1977 tot 8 jaar dwangarbeid veroordeeld, ofschoon hij in zijn kritiek op het DDR-bestel onmisverstaanbaar te kennen gaf dat hij zowel het economische, kapitalistische model als het politieke meerpartijenstelsel beslist verwierp. Zijn kritiek viseert vooral de bestendiging van de meester-knechtverhouding door een oppermachtige, bureaucratische ‘priesterkaste’, die de emancipatorische tendens én roeping van het echte communisme onderdrukt en onschadelijk maakt door de vrije energie van het ‘overtollige bewustzijn’ af te leiden en te kanaliseren naar ‘compenserende’ (consumptie) behoeften en belangen.

verschenen: Juni 1979, blz. 793

jaargang: 46/09