Jan Koenot

Ruimte voor Tijd

De sculpturale fotografie van Thomas Demand

Schoonheid bedriegt? Thomas Demands foto’s bekoren door hun prachtige kleuren, heldere compositie en royale afmetingen. De realistisch ogende opnamen zijn echter foto’s van fictieve, papieren reconstructies van door de nieuwsberichten bekend geworden plaatsen. Demands werk nodigt uit tot bezinning over de impact van de media en de werking van het collectieve en individuele geheugen. Bovenal getuigt het van een geloof in de noodzaak en zeggingskracht van kunst. Van postmodern beeldscepticisme heeft Demand geen last.

verschenen: Mei 2010, blz. 420

jaargang: 77/05