Henk Jans

Ruimte voor vrijheid?

Tot het begin van deze eeuw leek een rigoureus deterministisch wereldbeeld de onontkoombare consequentie te zijn van de onmiskenbaar enorme vooruitgang, die na Newton in vrijwel alle wetenschappen was geboekt. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen het strikte determinisme voorgoed aan het wankelen gebracht, maar werpen ook een verrassend nieuw licht op de relevantie en pertinentie van een finalistische visie op de evolutie van het leven binnen de kosmos. *evolutie* *determinisme* *finalisme*

verschenen: November 1989, blz. 128

jaargang: 57/02