Erik Faucompret

Rusland en de buitenwereld

Gedurende de eerste twee jaren was Jeltsins buitenlands beleid uitgesproken pro-westers. Na oktober 1993 is er een ommekeer: het Russisch buitenlands beleid wordt nationalistischer. Rusland wil opnieuw een supermacht worden vooral in relatie tot het nab ije buitenland en Azië. De band met het Westen zal in de toekomst wellicht losser worden. Of een nieuwe Oost-West-confrontatie zal kunnen worden vermeden, is de vraag.

verschenen: December 1996, blz. 990

jaargang: 63/11