L.L.S. Bartalits

Russisch-Amerikaanse betrekkingen tijdens Fords eerste 100 dagen

De détente politiek is verslechterd doordat de Amerikanen aan de ‘meest-begunstigingsclausule’ de voorwaarde van een verruiming van de emigratie voor Joodse emigranten uit de Sovjet-Unie verbonden en doordat de Russen het handelsakkoord met de Verenigde Staten opzegden. Zo blijkt de wederzijdse relatie ‘adversary relationship’ te zijn. Dit behoeft geen beletsel te zijn voor wederzijdse handel en andere uitwisselingen, evenmin voor een streven naar wapenbeperking of zelfs ontwapening. Mits men realist blijft.

verschenen: April 1975, blz. 621

jaargang: 42/07