Paul van Tongeren

Rust en ethiek

Vanuit een problematisering van de rust, die moet voorkomen dat we als vanzelfsprekend aannemen dat rust altijd goed is, werkt de auteur het onderscheid tussen soorten rust uit en stelt hij een diagnose van die rust die in onze cultuur op de voorgrond lijkt te staan. Welke vorm van rust is eigenlijk goed, of waardoor moet rust gekenmerkt worden om goed te zijn? Tot slot volgt de moeilijkste vraag: hoe kunnen we in ons onrustige leven rust vinden, dat wil zeggen, de goede rust?

verschenen: November 2004, blz. 910

jaargang: 71/10