Hilde Van Belle

Rutger Kopland

Een plek is uitzicht op vroeger, op later, op verte

De dichtbundels van de Nederlandse psychiater Rudi van Hoofdakker werden al vaker herdrukt. Misschien dankt de auteur dat succes aan de trefzekere verwoording en juiste dosering van zo moderne tegenstrijdige gevoelens als: het romantische heimwee naar ongerepte natuur en een betere wereld, en de realistische ontmaskering daarvan in een soort afstandelijke ironie.

verschenen: Februari 1982, blz. 433

jaargang: 49/05