Catherine André & Tom De Herdt

Rwanda

Grond-rechten en geweld

De conflicten die Rwanda in 1994 verscheurden, waren niet alleen maar van etnische aard. Ook ‘grondproblemen’ speelden mee: overbevolking, grondschaarste en een voorbijgestreefd gewoonterecht zorgden voor betwistingen over grondbezit, onrechtmatige toeëigeningen en wraakacties.

verschenen: Oktober 1997, blz. 781

jaargang: 64/09