Herman Servotte

S.T. Coleridge

Sporen van transcendentie

Hoe reageren mensen op het cultuurverschijnsel van de secularisatie, en op de ontluistering van de wereld waartoe zij heeft bijgedragen? De vraag kan op verschillende manieren beantwoord worden. Hier komen twee bevoorrechte getuigen aan het woord. S.T. Coleridge en P.B. Shelley (zie meinummer) beleefden de aanvang van de secularisering en zij moesten een nieuwe houding ontwerpen. Wat zij vonden en overtuigend wisten te verwoorden geeft een richting aan die velen na hen zouden inslaan. Coleridge (S.T.) : secularisatie en transcendentie

verschenen: April 1992, blz. 584

jaargang: 59/07