Roisin Pye

‘Sacred Space’ en religieuze gemeenschappen on line

Welke mogelijkheden biedt het internet mensen, ideeën over godsdienst en spiritualiteit uit te wisselen? Hoe kan het internet christenen helpen, on line een gemeenschapsgevoel te stichten? De Ierse jezuïeten begonnen in 1999 met Sacred Space, een website waarop mensen on line kunnen bidden. De site kreeg al snel een respons die de verwachtingen van degenen die aan de basis ervan stonden ver overtrof.

verschenen: Juli 2006, blz. 603

jaargang: 73/07