Erik De Smet

Sade: dood of levend?

De markies de Sade is nooit echt uit het geheugen van de mensheid verdwenen, maar blijkbaar is er nu een vernieuwde aandacht voor het werk en het leven van deze beruchte 18e eeuwse ‘vuilschrijver’. Velen willen hem rehabiliteren als volwaardig literator. Maar houdt de betekenis van Sade niet veeleer op bij zijn rol in de 18e eeuwse cultuurhistorie. Sade (de) : dood of levend (anno 1991) ?

verschenen: December 1991, blz. 230

jaargang: 59/03