A.G.J. Dietvorst

Schaalvergroting, schaalverkleining: waar blijft de mens?

*Schaalvergroting* *Schaalverkleining* *bestuurlijke territoriale herindeling* *gewestvorming* *ruimtelijke ordening* *Bakkerode* *Linder*

verschenen: Mei 1975, blz. 756

jaargang: 42/08