Frans Denkers

Schaamte en verzoening

Reïntegreren na de misdaad

Gewoonlijk houdt het strafrechtelijk apparaat de daders en slachtoffers van een misdaad van elkaar gescheiden. Dit gaat in tegen de spontane menselijke gemeenschap die zij ongeild vormen. Juist binnen die wederzijdse betrokkenheid, waarbnnen gevoelens van schaamte en woede spelen, kan een proces van verzoening op gang komen. Geen enkele instantie kan vergeving en vrede opleggen. De betrokken partijen moeten die waarden zelf realiseren.

verschenen: Juni 1996, blz. 483

jaargang: 63/06