Bart Callaert

Schaduweconomie en economisch beleid

Een gebrekkig geïnformeerd economische beleid zal zich wel vaker nogal grondig vergissen in de verwachte gevolgen van zijn herstelmaatregelen. De auteur onderzoekt de feitelijke reacties van alle betrokken economische agenten – werkgevers, werknemers én consumenten – op de reeds doorgevoerde of ong overwogen beleidsopties, en gaat na welke weerslag die hebben op de evaluatie van de geregistreerde en niet geregistreerde ontwikkelingen van de inflatie, het BNP, de produktiviteit en de tewerkstelling.

verschenen: Februari 1983, blz. 431

jaargang: 50/05