Patrick Loobuyck

Scheiding tussen Kerk en Staat

Op zoek naar een actief pluralistische invulling

De scheiding tussen Kerk en Staat is een belangrijk principe waarop onze pluralistische en geseculariseerde samenleving is gebouwd. Het wordt te pas en ook te onpas in de mond genomen in discussies over godsdienst in de openbare ruimte. Deze bijdrage geeft wat historische achtergrond en probeert enkele misvattingen inzake het gebruik en de interpretatie van de scheiding tussen Kerk en Staat te verhelderen. Ten slotte wordt van naderbij bekeken op welke manier deze scheiding kan samengaan met een vorm van actief pluralisme.

verschenen: November 2007, blz. 883

jaargang: 74/10