Martien Brinkman

Scheppingsgeloof: een moeilijk geloof

Kunnen goed en kwaad in deze wereld aan dezelfde schepper worden toegeschreven? Die vraag begeleidt het christendom vanaf zijn ontstaan tot op de huidige dag als een slagschaduw. Marcion (85-100) stelde reeds dat God de schepper, die het kwaad blijkbaar in het leven roept, onmogelijk te verbinden is met een God die ons uit het kwaad verlost. Daarmee formuleerde hij een dilemma dat een ‘geloof dat om inzicht vraagt’ niet kan of mag ontwijken.

verschenen: April 1993, blz. 301

jaargang: 60/04