E. von der Lieth

School en prestatiemaatschappij

Is onze welvaartsmaatschappij een prestatiemaatschappij? De economie, de industrie, het bedrijfleven, zij hebben allemaal jonge mensen nodig die kunnen en willen ‘presteren’. En de school moet ze daarop voorbereiden. De maatschappij stelt eisen aan de school. Terecht. Maar de school moet die eisen niet klakkeloos aanvaarden, ze moet ze voortdurend corrigeren. Maak je van ‘prestatie’ haar principe, dan vevals je de ware opdracht van de school. Deze bestaat er o.m. in dat zij de voorwaarden schept om van de prestatiemaatschappij een menselijke maatschappij te maken.

verschenen: September 1972, blz. 1064

jaargang: 39/11