Guido Vanheeswijck

Schopenhauer

Metafysicus van het wantrouwen

Het denken en het leven van Schopenhauer zijn niet vrij van contradicties. Toch oefent zijn filosofie een grote aantrekkingskracht uit, mede door de grondervaring waaruit ze gegroeid is: er is te veel ellende in de wereld om nog vertrouwen te hebben in de werkelijkheid.

verschenen: November 1997, blz. 867

jaargang: 64/10