Piet Devos

Schrijven voor het vaderland

Op zoek naar José Martí

Naar aanleiding van een rondreis op Cuba reflecteert de auteur over de maakbaarheid van geschiedenis. Als literatuurwetenschapper focust hij met name op de cultus rond de dichter des vaderlands, José Martí (1853-1895), en hoe deze figuur wordt ingezet om de revolutie te rechtvaardigen. Maar in hoeverre stemt deze officiële kant van het verhaal nog overeen met de historische werkelijkheid en de huidige toestand op het suikereiland?

verschenen: Juli 2010, blz. 610

jaargang: 77/07