Paul Begheyn

Schrijvende vrouwen 1550-1850

*Schenkeveld* *van der Dussen* *Met en zonder lauwerkrans* *Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850* *Van Anna Bijns tot Elise van Calcar*

verschenen: December 1998, blz. 1044

jaargang: 65/11