G. Thys

Schuld en boete : voer voor psychologen

De commentaren die grote en minder grote auteurs aan Dostojewski’s oeuvre hebben gewijd, blijken alle haast onvermijdelijk aan eenzelfde euvel te lijden: de multidimensionele wereld van de Russische schrijver wordt tot één, gezochte of gewenste (psychologische, filosofische…) dimensie ervan herleid. Met zijn benadering wil de auteur meer recht laten wedervaren aan de complexiteit én de rijkdom van een van Dostojewski’s meesterwerken.

verschenen: Juni 1977, blz. 776

jaargang: 44/09