Danny Cassimon & J. Van Gerwen

Schuldkwijtschelding voor de armste landen

Het geval van Mozambique

Nog steeds gaan een veertigtal arme landen gebukt onder een zware schuldenlast. Het IMF en de Wereldbank hebben een schuldverminderingsprogramma uitgestippeld. Kerken en humanitaire organisaties dringen in het Jubeljaar 2000 aan op een radicale kwijtschelding. Vier Belgische economen hebben een realistischer aanpak voorgesteld.

verschenen: Juli 2000, blz. 618

jaargang: 67/07