Hugo Roeffaers

Seamus Heaney (°1939)

Met ziel en lijf in zijn Ierse verleden geworteld en tegelijk tot actueel engagement uitgedaagd, heeft Seamus Heaney bewust geopteerd voor de nu eens beklemmende dan weer bezwerende en bevrijdende kracht van de poëtische verwerking van Ierlands verleden, heden en toekomst.

verschenen: December 1981, blz. 249

jaargang: 49/03