Roger Lenaers

Secularisatie en katholieke school

De weerslag van het secularisatieproces op het bestaansrecht en vooral de bestaanswijze van het katholiek onderwijs noopt tot een diepgaande herziening van zijn overgeërfde ‘specifieke’ doelstellingen en pedagogieën. Waar de confessionele school de facto al grondig veranderd is wat de aard van het leerlingenbestand, het lerarencorps en de culturele en religieuze context betreft, dient zij haar opvoedingsproject te heroriënteren op andere – zij het op het eerste gezich minder specifieke – waarden als solidariteit, creativiteit, (geestelijke) diepgang en intellectuele eerlijkheid.

verschenen: April 1984, blz. 579

jaargang: 51/07