Georges De Schrijver

Secularisatie en technologie

Meer dan enig uitdrukkelijk atheïsme heeft de onderhuidse secularisatie van onze technologische beschaving de zin en de zorg voor het ‘geheel’ verdrongen, door de versnippering en verzakelijking van ’s mensen verhouding tot het ‘wonder’ van zijn samen-bestaan. Het reeds aanwezige a-religieuze verzet tegen de heilloze gevolgen van die cultuurmutatie daagt de christelijke religieuze traditie uit tot een herbezinning op haar oorspronkelijke en onvervangbare bijdrage tot dit voor de mensheid zo gewichtige bewustwordingsproces.

verschenen: Maart 1983, blz. 483

jaargang: 50/06