Monika Triest & L. Gils

Seksueel spel en overspel

Prostitutie in de zeventiende eeuw

Was seks in de zeventiende eeuw taboe of niet? Was overspel erger dan de omgang met ‘meyskens van plaisire’? Wat bepaalden de kerkelijke en wereldlijke overheid daarover? Geschreven documenten uit die tijd geven ons al bruikbare informatie, maar afbeeldingen kunnen vaak nog meer vertellen. Zo is er een schilderij van Joachim Beuckelaer dat op het eerste gezicht een weergave is van een onschuldig huiskamertafereel, maar eigenlijk bol staat van de seksuele toespelingen.

verschenen: April 2005, blz. 331

jaargang: 72/04