Frans Damen

Sekten in Latijns-Amerika: een onstuitbare lawine?

In Latijns-Amerika kennen sekten van diverse pluimage een ongemeen snelle en forse groei, die door de gevestigde (met name de katholieke) kerken veelal bestempeld wordt als een nauwelijks verholen of ronduit onverholen instrument van het Noordamerikaans imperialisme. De auteur beoogt dat deze simplistische visie op een uitermate complex fenomeen de gevestigde christenheid vooralsnog blind maakt voor de reële uitdaging welke van vele, in wezen religieuze protestbewegingen uitgaat.

verschenen: Juli 1988, blz. 867

jaargang: 55/10