Bart Loos

Sferologisch drama in ‘Angst essen Seele auf’ van Fassbinder

Zowel de legendarische cineast Rainer Werner Fassbinder als de filosoof Peter Sloterdijk ontleden in hun werk het menselijk verlangen naar verbondenheid met de ander. Die verbanden of relaties met de ander(en), ‘sferen’ in de taal van Sloterdijk, kunnen zich echter slechts handhaven dankzij conflicten met andere, vijandige sferen en de fictie van een ooit beleefde, volmaakte paradijstoestand. Deze inzichten van Fassbinder en Sloterdijk maken ook duidelijk welke menselijke beperkingen vandaag de vorming van een harmonieuze multiculturele samenleving bemoeilijken.

verschenen: November 2006, blz. 894

jaargang: 73/10