Jozef De Vos

Shakespeare en het hedendaagse toneel

Brecht en Artaud, Jan Kott en Peter Brook: zij projecteren allemaal hun eigen theateropvatting en levensvisie op Shakespeare en van daar uit proberen zij hem te ‘actualiseren’. Shakespeares veelzijdigheid levert daar ook veel materiaal voor. Zolang zij het oorspronkelijke werk respecteren en het niet in een ideologisch keurslijf dwingen, kunnen deze eigentijdse interpretaties onze kennis van Shakespeare verrijken, onze waardering verdiepen.

verschenen: Oktober 1971, blz. 55

jaargang: 39/01