Jef Van Gerwen

Sleutelen aan het geldsysteem

Het systeem van nationale munten waaraan wij gewend zijn voldoet niet helemaal, en daarom wordt aan strategieën gedacht om het huidige monetaire stelsel bij te sturen. In Het geld van de toekomst bespreekt Bernard Lietaer er twee van: de mogelijke invoering van een nieuwe, universele munteenheid, en de stimulering van aanvullende lokale muntstelsels, zoals er al enkele bestaan (LETS bijvoorbeeld).

verschenen: Oktober 2001, blz. 812

jaargang: 68/09