Herman Deleeck

Sociaal beleid op langere termijn

In het sociale beleid dienen zich vandaag en voor de toekosmt ander opgaven en doelstellingen aan dan die welke traditioneel tot dit gebied worden gerekend. Hoe komen wij erachter, welke die alternatieve doelstellingen zijn en wat is er, zowel in de sociale wetenschap als in het praktisch beleid, nodig om ze te realiseren?

verschenen: April 1972, blz. 695

jaargang: 39/07