Stefan Crets

Sociaal beleid

De crisis van de verzorgingsstaat dwingt het beleid ertoe de sociale vraagstukken anders aan te pakken. De kwestie van de werkloosheid is een goed voorbeeld. Activering van de werklozen en bijkomende vorming zijn niet voldoende. Een vernieuwend sociaal beleid moet netwerken stimuleren en handelingsmogelijkheden bevorderen, zodat het sociale weefsel kan groeien.

verschenen: Oktober 1999, blz. 771

jaargang: 66/09