J. de Waart

Sociale ecologie

Een hulpmiddel bij de wetenschappelijke toekomstverkenning ?

De ecologie, geboren uit het besef dat ‘alles met alles samenhangt’ bestudeert thans ook de wisselwerkingen tussen het natuurlijke milieu en de ‘onnatuurlijke’ daarop terende menselijke samenlevingen. L. Stovers onderzoek van de ecologische aspecten van de Chinese beschaving, en Wilkinsons model voor een ecologisch verantwoorde economische ontwikkeling werpen een nieuw licht op de prangende problemen, zoals die door de Club van Rome werden geformuleerd of door zijn tegenstanders bekritiseerd.

verschenen: September 1976, blz. 989

jaargang: 43/11