Frans Denkers

Sociale integratie

Geestelijke gezondheid is geen waarborg voor rechtvaardigheid, menselijkheid, liefde en wijsheid. Auschwitz, het kwaad, het geweld, de zonde van de hele mensheid zitten in de kern van onze eigen intimiteit. Integriteit, in de zin van heelheid, onverdeel dheid en waarachtigheid, veronderstelt dat we voeling houden met onze schaduwzijden zodat onze tekortkomingen en gebrokenheden hanteerbaar worden. Het is een conditio sine qua non voor alle streven naar integratie met en in de buitenwereld.

verschenen: Januari 1995, blz. 3

jaargang: 62/01