Paul Valadier

Sociale rechtvaardigheid: een hersenschim?

Het economisch liberalisme van J.A. Hayek

Met de nieuwe grondslagen van zijn neoliberale theorie verbindt Hayek de dwingende consequentie dat ‘sociale rechtvaardigheid’ een nietszeggend, verderfelijk en derhalve verwerpelijk bijgeloof is, dat moet leiden tot bureaucratisering, politisering en totalitarisme. De auteur volgt op de voet de krachtlijnen van Hayeks betoog tot in de oorsprong van zijn antropologische visie, die het multidimensionele sociale wezen van de mens tegelijk miskent en beknot.

verschenen: Mei 1983, blz. 675

jaargang: 50/08