Bea Cantillon e.a.

Sociale zekerheid tussen solidariteit en verzekering

Uit de aard zelf van haar aparte opzet bevindt de ‘sociale zekerheid’ (in België) zich in een permanent spanningsveld tussen een ‘normaal’ verzekeringsstelsel, waar de schadeloosstelling rechtevenredig is met het geviseerde risico én de betaalde premie, en een stelsel van nationiale solidariteit dat alle leden van de gemeenschap een minimale bestaanszekerheid zoekt te garanderen, ongeacht de ongelijke risico’s en de – vaak ontoereikende – individuele bijdragen van de belanghebbenden. De auteurs trekken de wijzigingen of verschuivingen na die het crisisbeleid van de jongste jaren teweegbracht zowel binnen als tussen beide functioneringswijzen en doelstellingen van het systeem.

verschenen: Juli 1987, blz. 891

jaargang: 54/10