Jef Van Den Broeck

Sociolinguïstiek: een maatschappelijk relevante linguïstiek

Mede onder invloed van de roep naar maatschappelijke relevanatie is de belangstelling van een groeiend aantal taalkundigen verschoven van de vragen over de taalstructuren in het hoofd van de spreker naar die van het taalgebruik in de sociale context. Het gaat daar om problemen als de handicap van zogeheten ’taalarme’ kinderen:: de verhouding tussen dialect en beschaafde omgangstaal, tussen (officiële) eenheidstaal en lokale talen in de post-koniale Derde Wereldlanden:: het intrigerend fenomeen van taalbehoud of taal verlies (van bv. Basken in Spanje of Vlamingen in Brussel).

verschenen: Mei 1980, blz. 727

jaargang: 47/08