Kees van Oosten

Socrates in Leipzig

Christian Thomasius en tolerantie in Europa

Het moderne tolerantiebegrip ontstond in de 17e eeuw. Meer tolerantie was een eis van veel schrijvers en filosofen. Eén van hen was Christian Thomasius. Hij tartte de politieke en kerkelijke machthebbers met zijn lastige vragen over vooroordelen, onrechtvaardige praktijken en onverdraagzaamheid. In het huidige Europa is tolerantie opnieuw een probleem geworden. Misschien kan deze Socrates uit Leipzig ons een weg wijzen.

verschenen: Maart 1994, blz. 204

jaargang: 61/03