Peter Hebblethwaite

Sombere gedachten over Noord-Ierland

Als een Engelsman, en dan nog wel een katholiek, Ierland bezoekt en tracht over de Ierse kwestie te spreken en te discussiëren, is hij in een buitengewoon precaire positie. Dit overkwam de hoofdredacteur van The Month, die in dit artikel zijn reflecties weergeeft.

verschenen: Oktober 1971, blz. 3

jaargang: 39/01