Harry M. V. Buntinx

Sovjet-Amerikaanse top en Westeuropese frustraties

De recente toenadering tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie blijkt een paradoxale weerslag te hebben op alle verleden pogingen tot beperking van de kernwapens. Twee ‘kleine’ kernmachten, Frankrijk en Groot-Brittannië, zien hun strategische opzet en opties nu eerder bevestigd dan ontzenuwd. Wat natuurlijk voor een verengid Europa nieuwe en verreikende problemen schept.

verschenen: December 1973, blz. 242

jaargang: 41/03