Henry M.V. Buntinx

Sovjet-objectieven en de ontwapening

Algehele of gedeeltelijke, eenzijdige of meerzijdige, onmiddellijke of geleidelijke ontwapening: zijn deze – oude – hoopgevenden parolen iets meer dan propagandaslogans? In dit nucleaire tijdperk is een concreet antwoord op deze vragen nog complexer geworden: beoogt men een symmetrische of een asymmetrische reductie van de conventionele wapens, een kwantitatieve of kwalitatieve pariteit van het kernwapenarsenaal, een ontwapening in ‘goed vertrouwen’ of met wederzijds inspectierecht? En hoe valt dit alles nog te rijmen met de vrijwaring van de eigen politieke én ideologische, nationale en internationale belangen?

verschenen: Juli 1974, blz. 972

jaargang: 41/10