Henk Jans

Spaanse theologen over de kolonisatie van Amerika

Minder dan 20 jaar na Columbus’ ontdekking van Amerika was de geplande ‘vreedzame inbezitname’ van overzees Spaans grondgebied omgeslagen in onverbloemde veroveringsoorlogen, slavernij en uitbuiting van de indiaanse bevolking. Bijna een eeuw lang hebben theologen-juristen, zowel in Amerika als aan de Spaanse universiteiten, die gang van zaken heving betwist en veroordeeld, niet alleen wegens de feitelijke daarbij bedreven ongerechtigheden, maar ook en zelfs vooral wegens de ‘christelijke’, ethische en juridische beginselen en argumenten, die daarbij ten onrechte gehanteerd werden.

verschenen: April 1985, blz. 502

jaargang: 52/07