Ilse N. Bulhof

Spiritueel humanisme

Cultuur en godsdienst zijn nauw met elkaar verbonden, perioden van crisis en van heropleving lijken er hand in hand te gaan. Niet alle vormen van religieus besef dragen bij tot een humane cultuur. In deze bijdrage houdt de auteur een pleidooi voor een s piritueel humanisme dat openstaat voor andere culturen en andere religies. spiritueel humanisme

verschenen: December 1992, blz. 1255

jaargang: 59/14