Jef Peeters

Spiritueel naturalisme als filosofie van de aarde

De positie van Ton Lemaire in het ecofilosofische debat

De Nederlandse filosoof Ton Lemaire pleit voor een herwaardering van de zintuiglijke ervaring, niet enkel om de rijkdom en de deugd van het zintuiglijk genot, maar evenzeer om het zingenot, het genieten van de diepere betekenis van de dingen. De erkenning van het verband tussen beide vraagt om de opheffing van het dualisme tussen het zintuiglijke en het geestelijke, dat zo kenmerkend is voor de moderniteit. Dergelijke dualismen veroordelen ons bovendien tot het leven in een gespleten wereld. ‘Spiritueel naturalisme’ is de poging van Lemaire de twee polen van de menselijke ervaring te verzoenen.

verschenen: Juli 2005, blz. 622

jaargang: 72/07