Jeroen Overstijns

Spookstad ‘Zoetermeer’ (I)

Virtuele moderniteit in de Nederlandse literatuur

In augustus 1994 verschijnt het eerste nummer van het tijdschrift Zoetermeer (curs): een nieuwe literaire generatie was geboren. Zoetermeer (curs) en ‘Generatie Nix’ hebben heel wat inkt doen vloeien. Maar volstaan een scherpe profilering in de media en een gewiekste marktstrategie om een literaire vernieuwing op gang te brengen? Leidt deze generatie meer dan een spookachtig bestaan?

verschenen: Mei 1996, blz. 411

jaargang: 63/05