Panc Beentjes

Staat er wel wat er staat?

In januari van dit jaar schreef Panc Beentjes een recensie van de Bijbel in Gewone Taal. Piet Warmenhoven reageert op de positieve toon die Beentjes voor de publicatie over heeft: in de vertaling hebben wel heel grote betekenisverschuivingen plaatsgevonden – Warmenhoven geeft concrete voorbeelden – en bovendien lijkt de vertaling ideologisch gekleurd… Beentjes geeft Warmenhoven deels gelijk en stelt ten slotte de vraag of vertalen zonder verraad überhaupt wel mogelijk is.

verschenen: September 2015, blz. 722

jaargang: 82/08