Henk Jans

Star Wars: ‘dodende straal’ niet langer science fiction

Met het in 1983 gelanceerde SDI-project komt, althans in principe, het vbertrouwde strategisch-politieke concept van het afschrikkngsevenwicht op losse schroeven te staan. Deze eerste bijdrage handelt over de voorgeschiedenis en de technisch-wetenschappelijke achtergronden van een op lasers en ruimtespiegels berustend defensiesysteem en waagt zich tevens aan een onvermijdelijk nog erg voorlopige en partiële raming van de daarmee verbonden eneergiebehoeften en economische kosten.

verschenen: Februari 1986, blz. 423

jaargang: 53/05