Henk Jans

Star Wars: een waterdicht defensiesysteem?

Op de onlangs hervatte ontwapeningsonderhandelingen van Genève zal men moeilijk de vraag uit de weg kunnen gaan of, en tot welke prijs, het Amerikaanse SDI zich überhaupt kan aandienen als een waterdicht ruimteschild, en vooral, of dit systeem zijn pretentie kan waarmaken een louter defensief, militair apparaat te zijn. Mocht het SDI-ontwerp systematisch en consequent doorgevoerd worden, dan staat ons hoogst waarschijnlijk en op middellange termijn, een regelrechte militarisering van – of oorlogvoering in en vanuit – de ruimte te wachten.

verschenen: Maart 1986, blz. 542

jaargang: 53/06