Redactie

Stemrecht voor gastarbeiders

Eén tiende van de Belgische bevolking bestaat uit vreemdelingen die hier veelal reeds ettelijke jaren werken, wonen, consumeren, belastingen betalen en hun kinderen naar onze scholen sturen. Een bestel dat democratisch wil heten kan het zich niet veroorloven zo’n aanzienlijk deel van de bevolking àlle politieke rechten te blijven ontzeggen.

verschenen: Oktober 1980, blz. 3

jaargang: 48/01