Georges De Schrijver

Stephen Hawking over de zelf-schepping van het universum

In zijn nieuwste boek The Grand Design stelt Stephen Hawking dat ons universum slechts een van de vele universa is die door quantumfluctuaties zijn ontstaan. Hiermee zet hij zich af tegen de klassieke big bang-theorie, die uitgaat van een precies begin en daarmee het bestaan van een God-schepper niet per definitie uitsluit. Hawking zweert bij de quantumfysica, volgens welke de quanta elk mogelijk pad kunnen doorlopen. Met The Grand Design wil hij aantonen dat er geen uitgekiend plan is. Roger Penrose ziet dit anders. Voor hem bezitten wiskundige structuren een eigen realiteit, die haaks staat op het spel van het toeval.

verschenen: Maart 2011, blz. 220

jaargang: 78/03